Social Icons

Pages

Saturday, August 6, 2011

Lirik Lagu Makassar Sare Sarengku - Dian Ekawaty

Kumpulan Lagu Pop Daerah Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
Judul Lagu : Sare - Sarengku
Pencipta Lagu : DP. Pasenrengi Sarayenrekang
Penyanyi : Dian Ekawaty

Lirik Lagu Sare - Sarengku oleh Dian Ekawaty

Inakke minne kutaeng
Tau sanna'pa' risikku
Nabuang bombang
Nalo' lorang je'ne' mata
Lantang tonji pa'risi'ku
Kanu pa' risi' atingku Kanulokoki
Kalengku ri anne bau
Apami kutaeng parekku
Lebba iyami jo'jo'ku katawakumi
Passarena batarayya
Lakuapami kutaeng
Pa'risikku kukimbolong kaiyyaminjo
Sare - sarengku ri lino

No comments:

Post a Comment

 
Blogger Templates